TIMPANOMETRIJA

Naslovna TIMPANOMETRIJA

TIMPANOMETRIJA

Timpanometrija je test funkcije srednjeg uva. To je potpuno bezbolna i bezbedna dijagnostička metoda gde nije potrebna direktna saradnja pacijenta, tako da se može izvoditi i kod male dece. Realizacija merenja se odvija tako što se u spoljašnji ušni hodnik uvede merna sonda koja daje ton određene jačine i frekvence, nakon čega se meri odbijena zvučna energija od sonde. Timpanometrija nije metoda merenja sluha, već se meri pritisak vazduha u šupljini srednjeg uva i pokretljivost bubnih opni. Posebno se preporučuje u dečjem uzrastu kod sekretornih upala uva i kod uvećanja trećeg krajnika, a može potvrditi i perforaciju bubne opne. Pored timpanometrije, određuje se i stapedijalni refleks, koji predstavlja slušni refleksni odgovor na 5 test tonova i kompletira uvid u stanje sistema srednjeg uva.

Tumačenje timpanometrijskog nalaza je isključivo u sklopu pedijatrijskog ili ORL pregleda, zajedno sa otoskopskim pregledom. Rezultati se izražavaju u obliku timpanograma, koji je podeljen na 3 tipa:

TIMPANOGRAM tip A – ima šiljat vrh, najviše +/- 50 daPa za odrasle, za decu do +/-150 daPa, ukazuje na zdravo srednje uvo, odn. da je pritisak iza bubne opne jednak atmosferskom pritisku. 

 

TIMPANOGRAM tip B – ravan timpanogram, bez vrha krive, karakterističan za minimalnu pokretljivost ili potpuni rigiditet bubne opne, kao i kod perforacije bubne opne. Označava da se iza bubne opne nalazi tečnost (sekret, gnoj, krv) ili ukazuje na urođene deformacije. 

 

TIMPANOGRAM tip C – ima šiljat vrh, ali u negativnom smeru, ispod +/- 50 daPa za odrasle i za decu ispod -150 daPa. Karakterističan je za utisnutu, prema unutra zategnutu bubnu opnu, usled slabe ili nikakve prohodnosti Eustahijeve tube, upućuje na katar tube. Inače, Eustahijeva tuba povezuje srednje uvo sa početnim delom ždrela. Snižene vrednosti timpanograma zahtevaju dalje praćenje deteta i nove metode lečenja, koje mogu uključivati i hirurško lečenje u vidu ugradnje aeracionih cevčica. 

Radno vreme

Ponedeljak – Petak 08h – 20h
Subota – Nedelja 09h – 15h

Brzi kontakt

  • Rajka Mitića (Banjički Venac) br. 28
  • +381 69 367 48 14