Raspored rada lekara za maj

Datum Pre podne Posle podne 01.05.2019. Dr Racić   02.05.2019. Dr Racić   03.05.2019. Dr Raketić Dr Tomić/Dr Racić 04.05.2019. Dr Racić   05.05.2019. Dr  Racić   06.05.2019. Dr Racić Dr Raketić 07.05.2019. Dr...

Continue reading

Raspored rada lekara za jun

Datum Pre podne Posle podne 01.06.2019. Dr Tomić   02.06.2019. Dr Tomić   03.06.2019. Dr Tomić Dr Racić 04.06.2019. Dr Racić Dr Tomić 05.06.2019. Dr Racić Dr Tomić 06.06.2019. Dr Tomić Dr Racić 07.06.2019. Dr...

Continue reading

Raspored rada lekara za avgust

Datum Pre podne Posle podne 01.08.2019. Dr Tomić Dr Raketić/Dr Racić 02.08.2019. Dr Raketić Dr Tomić/Dr Racić 03.08.2019. Dr Tomić   04.08.2019. Dr Tomić   05.08.2019. Dr  Racić Dr Raketić/Dr Tomić 06.08.2019. Dr...

Continue reading

Raspored rada lekara za oktobar

Datum Pre podne Posle podne 01.10. Dr Raketić Dr Tomić/Dr Racić 02.10. Dr Raketić Dr Tomić/Dr Racić 03.10. Dr Tomić Dr Raketić/Dr Racić 04.10. Dr Tomić Dr Racić 05.10. Dr Tomić   06.10. Dr Tomić   07.10. Dr...

Continue reading

Raspored rada lekara za novembar

Datum Pre podne Posle podne 01.11.2019. Dr Tomić Dr Racić 02.11.2019. Dr Tomić   03.11.2019. Dr Tomić   04.11.2019. Dr Racić Dr Raketić/Dr Tomić 05.11.2019. Dr Tomić Dr Racić 06.11.2019. Dr Racić Dr Tomić 07.11.2019. Dr...

Continue reading

Raspored rada lekara za decembar

Datum Pre podne Posle podne 01.12.2019. Dr Racić   02.12.2019. Dr Racić DrRaketić/DrTomić 03.12.2019. Dr Raketić DrTomić/DrRacić 04.12.2019. Dr Raketić DrTomić/DrRacić 05.12.2019. Dr Tomić DrRaketić/DrRacić 06.12.2019. Dr...

Continue reading

Raspored rada lekara za januar

Datum Pre podne Posle podne 01.01.2020. NERADNI DAN   02.01.2020. Dr Racić 09-14h 03.01.2020. Dr Tomić Dr Racić 04.01.2020. Dr Tomić   05.01.2020. Dr Tomić   06.01.2020. Dr Tomić 8-18h 07.01.2020. NERADNI...

Continue reading

Raspored rada lekara za februar

Datum Pre podne Posle podne 01.02.2020. Dr Tomić   02.02.2020. Dr Tomić   03.02.2020. Dr Racić DrRaketić/DrTomić 04.02.2020. Dr Raketić DrTomić/DrRacić 05.02.2020. Dr Raketić DrTomić/DrRacić 06.02.2020. Dr Tomić DrRaketić/DrRacić 07.02.2020. Dr...

Continue reading

Raspored rada lekara za mart

  Datum Pre podne Posle podne 01.03.2020.  Dr Racić   02.03.2020. Dr Racić DrRaketić/DrTomić 03.03.2020. Dr Raketić DrTomić/DrRacić 04.03.2020. Dr Raketić DrTomić/DrRacić 05.03.2020. Dr Tomić DrRaketić/DrRacić 06.03.2020. Dr...

Continue reading

Raspored rada lekara za maj

Datum Pre podne Posle podne 11.05.2020. DrRacić DrRaketić 12.05.2020. DrRaketić DrTomić/DrRacić 13.05.2020. DrRaketić DrTomić/DrRacić 14.05.2020. DrRacić DrRaketić 15.05.2020. DrRacić  DrTomić 17.05.2020. DrTomić   18.05.2020. Dr...

Continue reading

Tekstovi: Pedijatrijska ordinacija "Dr Raketić" Website by mzlaki logo Studio Mzlaki