Raspored rada lekara za oktobar

Datum

Pre podne

Posle podne

01.10.

Dr Raketić

Dr Tomić/Dr Racić

02.10.

Dr Raketić

Dr Tomić/Dr Racić

03.10.

Dr Tomić

Dr Raketić/Dr Racić

04.10.

Dr Tomić

Dr Racić

05.10.

Dr Tomić

 

06.10.

Dr Tomić

 

07.10.

Dr Racić

DrRaketić/Dr Tomić

08.10.

Dr Raketić

Dr Tomić

09.10.

Dr Raketić

Dr Tomić

10.10.

Dr Tomić

Dr Raketić

11.10.

Dr Raketić

Dr Tomić

12. 10.

Dr Racić

 

13. 10.

Dr Racić

 

14. 10.

Dr Racić

Dr Raketić/Dr Tomić

15. 10.

Dr Raketić

Dr Tomić/Dr Racić

16. 10.

Dr Raketić

Dr Tomić/Dr Racić

17.10.

Dr Tomić

Dr Raketić/Dr Racić

18.10.

Dr Tomić

Dr Racić

19. 10.

Dr Racić

 

20. 10.

Dr Racić

 

21. 10.

Dr Racić

Dr Raketić

22. 10.

Dr Raketić

Dr Tomić/Dr Racić

23. 10.

Dr Raketić

Dr Tomić/Dr Racić

24.10.

Dr Tomić

Dr Raketić/Dr Racić

25.10.

Dr Tomić

Dr Racić

26. 10.

Dr Racić

 

27. 10.

Dr Tomić

 

28. 10.

Dr Racić

Dr Raketić/Dr Tomić

29.10

Dr Raketić

Dr Tomić/Dr Racić

30.10.

Dr Raketić

Dr Tomić/Dr Racić

31.10.

Dr Tomić

Dr Raketić/Dr Racić

01.11.

Dr Tomić

Dr Racić

02.11.

Dr Tomić

 

03.11.

Dr Tomić

 

Tekstovi: Pedijatrijska ordinacija "Dr Raketić" Website by mzlaki logo Studio Mzlaki