dr Brana Racić

Dr Brana Racić, pedijatarDZ “Simo Milošević” Čukarica Rođena 10.1.1974. god u Ivanjici. Medicinski fakultet završila 2001. god. u Beogradu. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila 2011. god. sa odličnim uspehom. 17 godina radnog iskustva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dece i omladine. Kursevi: Urgentna...

Continue reading

Danka Gačić medicinska sestra- tehničar, pedijatrijski smer

Continue reading

Zorica Čolović medicinska sestra- tehničar, pedijatrijski smer

Continue reading

Andreja Ninković Medicinska sestra – tehničar pedijatrijski smer

Continue reading

Tekstovi: Pedijatrijska ordinacija "Dr Raketić" Website by mzlaki logo Studio Mzlaki