EDUKACIJA

Medicinski fakultet u Beogradu upisala je školske 1982./83. godine i diplomirala u roku, aprila 1988. godine, sa prosečnom ocenom 9,50.

Za odličan uspeh i postignute rezultate tokom studija je više puta nagrađivana: Novembarskom nagradom Univerziteta u Beogradu, Oktobarskom nagradom Beograda za stvaralaštvo mladih, Nagradom iz fonda "Prof. dr Mihajlo-Miša Petrović" i Nagradom Legata Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Obavezni lekarski staž je završila kao lekar stažer Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Završila je dve specijalizacije sa odličnim uspehom i to 1992. godine specijalizaciju iz Imunologije i 2001. godine specijalizaciju iz Pedijatrije. Radila u Dečjem dispanzeru DZ Ivanjica od 2002. do 2011. godine, potom u DZ Čukarica do 2018. godine. Bila je konsultant u Ordinaciji iz pedijatrije Dr Raketić od osnivanja, 2018.postaje stalni član tima pedijatara. Poslediplomske studije iz Imunologije je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu i 1996. godine odbranila magistarsku tezu pod nazivom "Efekat in vivo primene rekombinantnog IL-1 na fenotipske karakteristike i funkcionalnu sposobnost limfocita posle traume". Doktorsku disertaciju pod nazivom “Značaj utvrđivanja DNK indeksa u dijagnozi i prognozi akutne limfoblastne leukemije kod dece” je odbranila 2005. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Decembra 2007. godine, odlukom Senata Evropskog univerziteta, izabrana je u zvanje docent Medicinske akademije – US Medical School, Beograd, za užu naučnu oblast Pedijatrija.


USAVRŠAVANJA

Završila je poslediplomski kurs Mediteranske grupe za proučavanje dijabetesa u Maratonu, Grčka, u maju 1994. godine i u oktobru 2007. godine u Beogradu. Takođe i I i II Internacionalni kurs o transplantaciji organa u Rimu, Italija, u novembru 1995. godine i maju 1997. godine. 1997. godine je završila Kurs flow cytometer Becton Dickinson, Hajdelberg, Nemačka. Od oktobra 2004. godine do maja 2005. godine u Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju u Beogradu je završila teorijsko-praktičnu edukaciju “Rano otkrivanje, dijagnostika i tretman poremećaja psihomotornog razvoja: cerebralno ugroženo dete i dete sa cerebralnom paralizom i srodnim stanjima”. Saradnik je u projektu Evropske Unije u okviru Finske Dijabetološke Asocijacije, koji se bavi istraživanjem gojaznosti dece i adolescenata i moguće pojave dijabetesa tip 2, pod nazivom „European plan for the prevention of obesity and type 2 diabetes mellitus in children and adolescents“ od 2007 godine. Bila je saradnik u okviru višegodišnjeg makroprojekta (1990-2000) “Funkcionalni, imunološki, metabolički i klinički aspekti transplantacije ostrvaca endokrinog pankreasa u insulin zavisnih dijabetičara”, pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku Republike Srbije. Od 2013. je saradnik u EU projektu “Collaborative Project for Early Prevention of Diabetes Complication in Europe (e-predice)”. 2015. godine je završila Kurs „Profilaktička i empirijska primena antimikrobnih lekova u bolnicama“. 2016. godine je završila Kurs „Ultrazvuk u pedijatrijskoj radiologiji“.


VEŠTINE

Glavne oblasti stručno-medicinskog i naučnog rada su pedijatrijska imunologija, posebno alergijske, autoimunske i hematološke bolesti u pedijatriji. Učestvovala je u poslediplomskoj nastavi u okviru specijalizacije Imunologije u Vojnomedinskoj Akademiji. Takođe, učestvovala je u praktičnoj nastavi za studente redovnih i poslediplomskih studija iz Pedijatrije u toku rada u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu, kao i praktičnoj nastavi iz Pedijatrije za doktore medicine u toku obaveznog lekarskog staža. Od 2009. godine je aktivno učestvovala u sprovođenju teoretske i praktične nastave u Medicinskoj Akademiji – US Medical School Evropskog Univerziteta u Beogradu.

Krajem maja 1997. godine je u Imunološkoj laboratoriji Becton Dickinsona u Hajdelbergu, Nemačka, ovladala znanjima o korišćenju protočnog citometra, koje je primenila po prvi put u radu Imunološke laboratorije Univerzitetske dečje klinike u Beogradu. Od 2013. je saradnik u EU projektu “Collaborative Project for Early Prevention of Diabetes Complication in Europe (e-predice)”, gde je ovladala veštinama korišćenja Endopath metode, koja omogućava rano otkrivanje ateroskleroze.

Održala je stručna predavanja koja su akreditovana od strane Zdravstvenog saveta Srbije za kontinuiranu medicinsku edukaciju (KE) lekara, stomatologa i farmaceuta:

 • “Infektivna mononukleoza – dijagnostičke dileme i komplikacije” , Opšta bolnica Bel Medic, Beograd, 01.09.2010.
 • “Ishrana novorođenčeta i dece predškolskog uzrasta”, Simpozijum “Prevencija dijabetesa tip 2 i njegovih hroničnih vaskularnih komplikacija”, Hotel Slavija, Beograd, 04.03.2011.
 • “Dometi i ograničenja stimulacije imunskog sistema kod dece”, Kurs “Aktuelni problemi u medicini – uloga lekara i medicinske sestre u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dece”, Delta Holding, Beograd, 22.05.2011.
 • “Pravilna ishrana u dečjem dobu”, Dijabetološki dani Srbije 2012, Hotel „Slavija“, Beograd, 14.12.2012.
 • „Gojaznost kod predškolske i školske dece-početak rizika za pojavu tipa 2 Dijabetes melitusa”, Novine u dijabetologiji, KBC Beograd, Medigroup, 10.07.2015.
 • „Otitisi kod dece – pedijatrijske dileme“, X SAPO Simpozijum, 09.-12.05.2019. Hotel Grand, Kopaonik; poglavlje u knjizi Oboljenja uva kod dece, str. 99-106,
 • “Terapija i nega iritirane dečje kože”, Stručni sastanak Atopijske i druge respiratorne bolesti u dečjm uzrastu, 25.09.2019. Hotel Crystal, Beograd.
 • „Lecture Misconceptions: The vaccine causes a load on the immune system/Natural immunity is better then vaccination“. 1st Congress od International Association of Preventive Pediatrics, 20.-22.November 2020. Belgrade.

Pored toga je održala komercijalna predavanja:

 • „Atopijski dermatis – iskustvo pedijatra“, La Roche Posay, 22.12.2015. Crowne Plaza, Beograd;
 • „Prirodno rešenje za infantilne kolike i druge digestivne smetnje – Calmosine digestion“, Laudavie-Emipharm, Dani Uneivrzitetske dečje klinike, 19.-20.10.2017.Sava centar, Beograd;
 • „Najčešće zablude o vakcinaciji“, Sanofi Pasteur, 11.11.2017. Falkensteiner, Beograd.
 • "Zdrav razvoj dece - uloga vitamina K1 i D3 i nove preporuke za njihovu primenu", XXXI Farmaceutski susreti FASUS, Hyatt Regency Beograd, 30.11.2018.
 • „Jačanje imuniteta kod dece“, Seminar Momsters, 25.02.2019. Dorćol Platz, Beograd.
 • „Dete je rođeno, šta dalje?“, Škola roditeljstva Čarolija; 27.02.2019. Opština Voždovac; 13.03.2019. Pozorištance Puž
 • "Serbian myths & facts about immunization", Vaccine Confidence Initiative Serbia, 19-20-March 2019, Hotel Mama Shelter Belgrade.
 • “Miran san za dobar rast – Calmosine sommeil” VI Kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije, 12.-14.april 2019.Hotel Zira, Beograd
 • Advisory Board "Preporučena imunizacija protiv varičele – izazovi u svakodnevnoj praksi“, 15.11.2019, Hotel Mama Shelter Beograd.
 • Sanofi Pasteur Forum – Korišćenje fishbowl metode za komunikaciju, predavanje o zabludama u vezi vakcinacije „Vakcinacija je protiv bolesti koje više ne postoje“, 13.12. – 15-12.2019, Hotel Mama Shelter Beograd
 • "Značaj imunostimulacije u borbi protiv aktuelnih respiratornih infekcija" 4U Pharma 18.03. i 25.03.2021. webinar.


U okviru kampanje Procter&Gamble je 2010. godine proglašena je za pedijatra eksperta. U maju 2020. je izabrana za pedijatra eksperta za negu kođe La Roche Posay za projekat “Za bolji život kod kuće”. Početkom 2020. Je proglašena za medicinskog savetnika Francuske ambasade u Beogradu.

Završila je sa uspehom kurs iz engleskog jezika u Kolarčevom Narodnom Univerzitetu u Beogradu i posebno školu za engleski jezik u okviru International House u Londonu sa potvrdom o aktivnom znanju engleskog jezika. Poseduje pasivno znanje ruskog jezika.


PUBLIKACIJE I MEDIJI

Učestvovala je u radu više domaćih i inostranih kongresa i simpozijuma. Autor je i koautor više od 140 radova, od kojih je 13 publikovano u celini u međunarodnim i domaćim časopisima. Pored toga je napisala brojne članke za popularne časopise i više puta gostovala u radio i TV emisijama.


RADNA KARIJERA

Od 1989. do 1996. godine je bila zaposlena u Institutu za medicinska istraživanja Vojnomedicinske Akademije, a do 2004. godine je bila šef Imunološke laboratorije Univerzitetske dečje klinike u Beogradu. Do 2009. godine je bila zaposlena u Zdravstvenoj zaštiti žena i dece Doma zdravlja Savski Venac, a zatim u Opštoj bolnici i Domu zdravlja “Bel Medic”. Na mestu Načelnika Pedijatrijske službe u Domu zdravlja Jedro, Delta Generali Osiguranja, je provela dve godine, a 16.07.2012. osniva Ordinaciju iz pedijatrije „Dr Raketić“, gde i danas radi.


STRUČNE/NAUČNE ASOCIJACIJE

Član je sledećih udruženja: Srpsko lekarsko društvo, Društvo imunologa, Društvo alergologa i kliničkih imunologa Srbije, Udruženje pedijatara Srbije, Mediteranska Grupa za proučavanje dijabetesa, Udruženje za proučavanje dijabetesa Srbije, Global Diabetes Survey, Udruženje univerzitetskih profesora i naučnika Srbije, Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi.

 

STRUČNI TEKSTOVI

KOBSON -  NAUKA U SRBIJI /  Naši u WOS - detalji autora /

KoBSON projekat je podržan od strane Ministarstva nauke Republike Srbije

 

Autor:  Raketic Nevenka 1-8 / 8 radova

Naslov: Extended Time of Cold Ischemia and Its Influence on the Physiological Function of Human Adult Pancreatic Islets (Article)

Autori: Nikolic Dragan M, Djordjevic Predrag B, Radak Djordje J, Lackovic Vesna B, Bajcetic Milos I, Milic Gordana, Gostiljac Drasko M, Ilic Mirka N, Raketic Nevenka, Stojiljkovic Vesna, Grubor Nikica M, Jovanovic Miodrag D, Latincic Stojan M

Info: ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, (2011), vol. 63 br. 4, str. 1007-1013

Projekat: Ministry of Science, Republic of Serbia[145088, 41002]

  

Naslov: Apoptosis of human fetal pancreatic islets during short-term culture (Article)

Autori: Djordjevic Predrag B, Dimitrijevic-Sreckovic Vesna S, Bumbasirevic Vesna D, Colovic R, Nikolic Dragan M, Raketic Nevenka, Canovic Fadil

Info: ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, (2009), vol. 61 br. 1, str. 9-15

Projekat: Ministry of Science and Technology, Republic of Serbia [145088]

 

Naslov: Effects of air pollution on respiratory health of children (Meeting Abstract)

Autori: Raketic Nevenka, Tasic M, Ser F, Bojic V

Info: ACTA PAEDIATRICA, (2008), vol. 97 br. , str. 116-117

  

Naslov: Human fetal islet transplantation in type 1 diabetics: Comparison of immunological effects between multiple implantation regimens (Article)

Autori: Djordjevic Predrag B, Lalic Nebojsa M, Bumbasirevic Vesna D, Jotic Aleksandra Z, Paunovic Ivan R, Colovic R, Lalic Katarina S, Raketic Nevenka, Nikolic Dragan M, Zamaklar Miroslava N, Rajkovic Natasa V, Lukic Ljiljana Z, Dimitrijevic-Sreckovic Vesna S, Dragasevic Mirjana M, Popovic Srdjan S, Gostiljac Drasko M, Canovic Fadil, Markovic Ivanka D

Info: TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, (2005), vol. 37 br. 10, str. 4440-4445

  

Naslov: Human fetal islet transplantation in type 1 diabetics: comparison of immunological effects between single and multiple implantation regimes (Meeting Abstract)

Autori: Djordjevic Predrag B, Lalic Nebojsa M, Bumbasirevic Vesna D, Paunovic Ivan R, Lalic Katarina S, Raketic Nevenka, Nikolic Dragan M, Zamaklar Miroslava N, Rajkovic Natasa V, Lukic Ljiljana Z, Dimitrijevic-Sreckovic Vesna S, Canovic Fadil, Popovic Srdjan S, Gostiljac Drasko M, Markovic Ivanka D

Info: DIABETOLOGIA, (2005), vol. 48 br. , str. A190-A190

  

Naslov: Human fetal islet transplantation in type 1 diabetic patients: Comparison of metabolic effects between single and multiple implantation regimens (Article)

Autori: Djordjevic Predrag BLalic Nebojsa M, Jotic Aleksandra Z, Paunovic Ivan R, Lalic Katarina S, Raketic Nevenka, Nikolic Dragan M, Zamaklar Miroslava N, Rajkovic Natasa V, Lukic Ljiljana Z, Dimitrijevic-Sreckovic Vesna S, Dragasevic Mirjana M, Markovic Ivanka D

Info: TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, (2004), vol. 36 br. 9, str. 2869-2873

  

Naslov: Human fetal islet transplantation in Type 1 diabetic patients: comparison of metabolic and immunological effects between single and multiple implantation regimens (Meeting Abstract)

Autori: Djordjevic Predrag B, Lalic Nebojsa M, Jotic Aleksandra Z, Paunovic Ivan R, Lalic Katarina S, Raketic Nevenka, Zamaklar Miroslava N, Rajkovic Natasa V, Lukic Ljiljana Z, Markovic Ivanka D

Info: DIABETOLOGIA, (2002), vol. 45 br. , str. A141-A141

  

Naslov: Determination of threshold growth hormone concentration required for inducing beneficial effect on insulin secretion from human fetal islets during long-term incubation (Meeting Abstract)

Autori: Djordjevic Predrag B, Lalic Nebojsa M, Jotic Aleksandra Z, Paunovic Ivan R, Raketic Nevenka, Zamaklar Miroslava N, Lalic Katarina S, Rajkovic Natasa V, Lukic Ljiljana Z, Markovic Ivanka D

Info: DIABETOLOGIA, (2001), vol. 44 br. , str. A132-A132