DEFEKTOLOGIJA

Slađana Ivanović

Dipl.defektolog-oligofrenolog, somatoped

DZ Savski Venac

OBAVLJA SLEDEĆE PREGLEDE:

  • Konsultacija defektologa u okviru sistematskog pregleda dece, procena razvoja finih i grubih motornih aktivnosti kod dece
  • Defektološki tretman i reedukacija psihomotornih aktivnosti