DEFEKTOLOGIJA

Slađana Ivanović

Dipl.defektolog-oligofrenolog, somatoped

DZ Savski Venac

OBAVLJA SLEDEĆE PREGLEDE:

  • Konsultacija defektologa u okviru sistematskog pregleda dece, procena razvoja finih i grubih motornih aktivnosti kod dece
  • Defektološki tretman i reedukacija psihomotornih aktivnosti

 Aleksandra Mrvoš Pavlović

Diplomirani defektolog-rehabilitator somatoped
Reedukator psihomotorike

 

 

Studije defektologije završila je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i  rehabilitaciju u Beogradu. Od 2000. godine zaposlena je u Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu. Imala je više edukativnih poseta u UIC-u – University of Illinois at Chicago – Department of disability and Human Development, USA.  2014.godine stekla je zvanje Reedukatora psihomotorike, završivši dvosemestralnu edukaciju Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacijom. Aktuelno pohađa edukaciju “Neuropsihološka rehabilitacija: dijagnostičke i terapijske procedure“ u organizaciji REBT Pridruženog trening centra Instituta Albert Elis.

Obavlja preglede i tretmane dece i savetovanje roditelja:

Usporen psihomotorni razvoj u predškolskom uzrastu, kašnjenje u razvoju fine motorike i grafomotorike, specifični poremećaji učenja, poremećaji pažnje i pamćenja, razvojna dispraksija, motorni tikovi