Mr sci med Nevena Jovičić

Pedijatar pulmolog/alergolog
Univerzitetska dečja klinika

Pregledi koje obavlja:

 • Pulmološki i alergološki pregledi dece - bronhitis, astma, pneumonija, alergije
 • Alergološko testiranje (kožni testovi)

Dr Snežana Rsovac

Pedijatar pulmolog
Univerzitetska dečja klinika

Radno mesto

Univerzitetska dečija klinika od 1998. godine, lekar Odeljenja pedijatrijske i neonatalne intenzivne nege.

Obrazovanje

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1995.
Specijalizacija iz pedijatrije na Univerzitetskoj dečijoj klinici, 2001.
Subspecijalizacija iz pulmologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu ,2010.


Publikacije

Brojni naučni radovi u domaćim i inostranim časopisima,
Udžbenici: poglavlje u ''Pedijatrijska pulmologija''


Stručna usavršavanja

 1. „SensorMedics Training of High Frequency Oscillatory Ventilation, Neonatal Application", Bilthoven, Netherland 2004 tokom koje sam stekla diplomu završene obuke za rad na ovoj vrsti ventilatora;
 2. Praktična obuka za Neonatalnu intenzivnu terapiju pod pokroviteljstvom Humaniterne Fondacije NJ.K.V. Princeze Katarine Karađorđević, Athena, Greece,2005;
 3. "Good Clinical practice Course", ARCP, u Beogradu, Decembar 2007.;
 4. "Perspectives and Advances in Maternal and Neonatal Nutrition and Neonatal Gastroenterology", Ipokrates Training Cours, Lisbon, Portugal, 2007.
 5. "Hemodynamics in the Neonate", Ipokrates Training Cours, Rome, Italy, 2008.
 6. "The First International SignaVitae Conference in Pediatric/Neonatal Intensive Care and Anesthesiology" , Split, Croatia, 2009.
 7. „European Resuscitation Council BLS Provider Course", Beograd, Srbija, 2008.
 8. „European Resuscitation Council AED Provider Course", Beograd, Srbija, 2008.
 9. Završen program „Bronhoskopske procedure u respiratornoj medicini" na VMA, Beograd, 2014.

Nagrade i druge aktivnosti

Član ERS-a i ESPNIC-a.

Posebna interesovanja

Astma, atopijski dermatitis, alergijski rinitis, infekcije disajnih puteva, mehanička ventilacija, vakcinacije

Pregledi koje obavlja:

 • Preglede ambulantnih pacijenata, alergološke kožne probe, spirometriju

Olivera Ćalović

Pedijatar-pulmolog i alergolog

Rođena 1965 u Beogradu . Osnovnu školu i gimnaziju završila kao učenik generacije

Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom:

 • Dečja bolnica za plućne bolesti i TBC KBC „Dr Dragiša Mišović„ - Dedinje, Beograd, Srbija

Sadašnje zvanje:

 • Spec.pedijatar, Načelnik odeljenja za spec.konsultativne prglede

Izbor u sadašnje zvanje:

 • Mart 2018 g

Broj godina radnog iskustva:

 • 27 g 6 m

Uža naučna oblast:

 • Pedijatrija-pulmologija i alergologija

Uža naučna oblast:

 • U toku

Specijalizacija:

 • pedijatrija, godina: 1996.

Fakultet:

 • medicinski fakultet u Beogradu 1984/1990 prosečna ocena 9,52

Trenutno učešće na naučnim projektima:

 1. SCAN (Mreža za dečju astmu)
 2. “Ispitivanje plućne funkcije dece u Srbiji“pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja RS
 3. “Primena Praktal Vodiča kod dece od 7-14 godina u Srbiji „ pod pokroviteljstvom Jugoslovenskog fonda za edukaciju o astmi

Usavršavanja:

 • završena specijalizacija iz pedijatrije 1996 g sa odličnom ocenom.
 • subspecijalizacija iz pulmologije u fazi izrade odobrenog rada.
 • učesnik medjunarodnog kursa „Hedera Helix For Treating Respiratory Diseases - Beograd 2012.
 • učesnik mnogih stručnih skupova,seminara, radionica i kurseva u zemlji i inostranstvu.
 • učesnik mnogih inostranih i domaćih kongresa.

Drugi podaci koje smatrate relevantnim:

 • Član“European Society of Intesive Care Medicine „ od 1997.
 • Član ERS-a (Evropskog respiratornog Udruženja) od 1997.
 • Član EAACI (Evropskog alergološkog udruženja )
 • Član Respiratornog udruženja Srbije
 • Član Pedijatrijskog udruženja i sekcije
 • Član Srpskog lekarskog društva
 • aktivni učesnik u multicentričnoj ISAAC studiji „Prevalenca astme i alergijskih oboljenja u dece „ 200-2002.g
 • aktivni učesnik u projektu „Škola Astme“ pod pokroviteljstvom ERS (Evropskog Respiratornog Udruženja) 2004-2006.g
 • aktivni učesnik u pilot projektu „ Childhood Asthma Network Serbia „ pod pokroviteljstvom MCAN (Merck Childhood Asthma Network America) i Ministarstva zdravlja RS 2010-2011.
 • aktivni učesnik projekta „Primena Praktal Vodiča kod dece od 7-14g u Srbiji“ pod pokroviteljstvom Jugoslovenskog Fonda za edukaciju o astmi  
 • aktivni učesnik projekta SCAN (Mreža za dečju astmu)
 • aktivni učesnik projekta „Ispitivanje plućne funkcije dece u Srbiji“ pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja RS sa ciljem dobijanja standarda parametara plućne funkcije za decu uzrasta 6-18.god. u Srbiji
 • Aktivni učesnik u mnogim drugim projektima

Mr sci. med. Dr Žikica Jovičić

Specijalista Interne medicine
Alergolog I imunolog
Institut za alergologiju I imunologiju KCS Beograd

Dr Žikica Jovičić je specijalista interne medicine, alergolog i imunolog sa višegodišnjim iskustvom u radu. Radi u Beogradu.

Bavi se lečenjem autoimunskih bolesti, posebno astme kod odraslih, kao i lečenjem različitih vrsta alergija.

Autor je i koautor nekoliko stručnih radova prezentovanih na kongresima širom zemlje i inostranstva. Član je više medicinskih udruženja.