Oftalmološki skrining deteta

U Poliklinici iz pedijatrije Dr Raketić se obavlja oftalmološki pregled prilagođen uzrastu isključivo u sklopu sistematskih pregleda.

Preporuke za pregled očiju kod dece

Na rođenju- sva prevremeno rođena deca (mlađa od 35 nedelja ili sa telesnom težinom manjom od 1500grama)
Sa 6 meseci- ako je prisutna razrokost (nepravilan položaj očiju).
Sa napunjenih godinu dana- ako u porodici postoje razrokost, slabovidost kao i ozbiljnije bolesti očiju. Roditelji koji imaju ozbiljniji dioptrijski status ili razliku od 1D između očiju.
Između 3-će i 4-te godine- sva deca.
Pred polazak u školu- sva deca.

Oftalmološki skrining dece

Podaci WHO:

 • 333 miliona slepih i slabovidih u svetu!!!
 • 154 miliona od njih imaju nekorigovane refrakcione anomalije!!!
 • Preko 13 miliona su deca!!!
 • Oko 80% slučajeva slepila i slabovidost se može prevenirati

Emidemiologija očnih bolesti kod dece

 • Razrokost (strabizam) oko 4%
 • Slabovidost (ambliopija) oko 3%
 • Refrakcione anomalije (miopija, hipermetropija i astigmatizam) od 15-30%
 • Ostale dečje oftalmološke bolesti- < 1%
 • Kongenitalna katarakta 3:10.000
 • Kongenitalni glaukom 1:10.000
 • Retinoblastom 1:20.000

Posebnu pažnju obratiti na decu sa:

 • Porodičnom anamnezom ozbiljnijih oftalmoloških bolesti (retinoblastom, kongenitalna katarakta ili glaukom)
 • Porodičnom anamnezom razrokosti
 • Porodičnom anamnezom slabovidosti
 • Porodičnom anamnezom prisustva značajnih refrakcionih anomalija

Oftalmološke činjenice

 • Binokularna saradnja se formira do 6 meseca starosti. Svako prisustvo razrokosti posle ovog perioda zahteva pregled
 • Vidna oštrina se postepeno razvija i 100% vidnu oštrinu deca postižu između 2 i 3-će godine života
 • Uspešnost lečenja razrokosti i slabovidosti proporcionalno je vezana za uzrast: što se ranije otkrije, to je lečenje efikasnije

Plan skrininga:

Ograničenja u uzrastu: nema

Kako ne preopustiti oftalmološki problem kod deteta:

 • I pregled do kraja prve godine života
 • II pregled oko 3-će godine
 • III pregled pred polazak u školu

Oftalmološki pregled deteta:

 • Nalaz na prednjem segmentu oka
 • Provera vidne oštrine
 • Provera motiliteta oka i binokularne saradnje (testovi za otkrivanje razrokosti)
 • Objektivan nalaz refrakcije (u cikloplegiji)
 • Pregled očnog dna 

Vreme potrebno: ukupno oko 1h.

Česte zablude:

 • strah od širenja zenica: cikloplegija je neophodna da bi se dobio objektivan rezultat postojanja refrakcione anomalije (dete od 8 godina može da akomodira i do +15D)
 • za klinički valjanu cikloplegiju kod dece se koriste Tropicamid 1% i Ciklopentolat1% (lokalno aplikovani nemaju ozbiljnijih neželjenih efekata)
 • Trajanje midrijaze kod Tropicamida 1% je 4-6h (najduže 24h), dok je kod Ciklopentolata 1% do 24 h (48 h najduže)
 • Ne postoji ograničenju u broju aplikacija i uzrastu!!!


« Nazad