Sa punih godinu dana

 • Beba ne počinje da guče “brblja” sa 12 meseci
 • Ne održava kontakt očima i izbegava da gleda u lice
 • Ne odaziva se i ne okreće se prema glasovima sa 9 i više meseci
 • Ne progovara nijednu reč sa 16 meseci
 • Ne pokazuje prstom šta želi sa 18 meseci

Sa pune dve godine

 • Ne kombinuje dve reči kad napuni dve godine
 • Gubi ili ne razvija govor i socijalizaciju
 • Ne pokazuje intres za istraživanje okoline
 • Nekad vam se čini da dete “ne čuje”
 • Ne zna svrhu predmeta (telefon –prinese uvetu,daljinski uperi na TV)
 • Ne prati usmene zahteve (“donesi”, “otvori”, “baci”)

Sa pune tri godine

 • Ne interesuju ga druga deca
 • Ne može da zadrži pažnju na igri ili nekoj dečijoj aktivnosti
 • Ne zna da se igra igračkama
 • Opsesivno ređa igračke i predmete iz okoline
 • Čudno ponavljanje određenih pokreta tela: lepršanje rukama, hod na prstima, zagledanje u ruku i prste i igra prstićima, pokrivanje ušiju prstima, konstantno ljuljanje ili okretanje u krug, griženje ruku
 • Opsesija određenim radnjama i predmetima (vodom, svetlom, otvaranjem i zatvaranjem poklopaca, vrata, polica)