NAPISALA PRIM. DR SNEŽANA TOMIĆ, DATUM 03. MAJ 2017. 

Razvoj deteta odvija se istovremeno u raznim oblastima – dete se ne razvija prvo fizički, a potom emocionalno i intelektualno. Iako je ličnost deteta predstavlja nedeljivu celinu uobičajeno je da se pri proceni razvoja deteta posebno razmatraju pet osnovnih razvojnih oblasti:

  1. Socijalno-emocionalni razvoj je razvoj sposobnosti prikladnoh i prihvatljivog izražavanja emocija u društvenim situacijama. Dete razvija širok spektar emocionalnih reakcija i socijalnih pravila ponašanja  koje prikladno koristi kao odgovor na dešavanja u okoliniе.
  2. Govor počinje reagovanjem na zvuke i regovanjem na ljudski govor kroz ispunjavane vokalnih zahteva drugih, preko “eho govora” (ponavljanja reči za drugim) i neverbalne komunikacije(pokazivanje prstom), sve do potpunog razvoja jasnog govora
  3. Kognitivni razvoj je razvoj sposobnosti snalaženja i učenja kroz životne situacije. Razvoj kognitivnih sposobnosti počinje praćenjem i reagovanjem na dešavanja iz okoline,a nastavlja se istraživanjem okoline i učenjem putem pokušaja i greške, uzroka i posledice i stalnim razvojem opštih znanja.
  4. Motorički razvoj uključuje sve oblike kretanja kroz fizički prostor čime stiče bogata i raznovrsna motorička iskustva
  5. Samopomoć/briga o sebi počinje od držanja flašice, samostalnog hranjenja i korišćenja pribora za jelo, samostalnosti u tolaetu, svlačenja i oblačenja, do opšte lične higijene.

Sistematičnost i preciznost ispitivanja psihomotornog razvoja je od posebnog značaja u prvoj godini života jer se ranim otkrivanjem abnormalnosti i odstupanja od normalnog razvoja i preduzimanjem odgovarajućih intervencija može sprečiti razvoj poremećaja ili produbljivanje invaliditeta deteta.

Na početku razvoja, naročito u prvim godinama života, ove funkcije su još nedovoljno diferencirane i ponašanjem dominiraju motorne aktivnosti. Zbog toga se o stepenu razvoja u prvim godinama života sudi na osnovu procene psihomotorike. Psihomotorika je tokom čitavog detinjstva blisko povezana sa sazrevanjem i grananjem osećajnog života i sa razvojem inteligencije i mišljenja.