Lečenje noćnog umokravanja primenom alarma

Naslovna Savetovalište za noćno umokravanje Lečenje noćnog umokravanja primenom alarma

NAPISALA DOC DR SCI MED NEVENKA RAKETIĆ, DATUM 20. JUN 2015.

Prim Ass Dr Dušan Paripović, pedijatar nefrolog

Cilj terapije alarmom je da se dete probudi kada je mokraćna bešika puna.

 

Dete se budi primenom alarma ili vibracija u trenutku umokravanja, a potom postepeno uči da se probudi kada je bešika puna (pre nego što se umokri).

 

PRIMENA ALARMA

 • Testirati alarm svako veče (pre upotrebe alarma)
 • Alarm se aktivira kada se ovlaži
 • Kada se alarm aktivira dete treba da isključi alarm, ustane i dovrši mokrenje u toaletu
 • Pre povratka u krevet dete treba da se okupa, presvuče i pomogne u presvlačenju čaršava
 • Alarm se ponovo postavi i dete se uspava
 • Dete treba da nosi alarm svaku noć
 • Pre nego što zaspi dete treba da se podseti šta treba da uradi u slučaju aktivacije alarma
 • Ako se dete ne probudi, roditelj treba da probudi dete i da mu pomogne da ode u toalet
 • Roditelj spava u istoj sobi da bi mogao da probudi dete
 • Za uspeh terapije je bitno da dete bude potpuno budno
 • Dete postepeno uči da se probudi kada je bešika puna
 • Kontrola nakon 14 dana primene
 • Nastaviti terapiju ako je došlo do poboljšanja (lakše buđenje, kasnija aktivacija alarma, manji broj aktivacije alarma u toku noći, ređe vlažne noći)
 • Trajanje terapije: 3 meseca / 2 nedelje (ako je dete suvo)

 

NEUSPEH PRIMENE ALARMA

 • Slaba motivisanost deteta
 • Neredovna primena
 • Izostanak roditeljskog nadzora
 • Porodični  problemi (stres)
 • Dnevno umokravanje
 • Više epizoda umokravanja tokom noći

 

PREDNOSTI ALARMA

 • Uspešnost primene alarma: 50-80 %
 • Dobra stopa uspešnosti (25% 1 mesec, 50% 3 meseca)
 • Odsustvo neželjenih efekata