Prvi pregled u savetovalištu

Naslovna Savetovalište za noćno umokravanje Prvi pregled u savetovalištu

Kada se odlučite da posetite Savetovalište za noćno umokravanje Pedijatrijske ordinacije Dr Raketić, u cilju što bržeg rešavanja problema, potrebno je da pripremite sledeće:

 

  • Analiza urina – sediment i urinokultura – veoma je važno pravilno uzorkovanje urina, prethodne večeri detetu treba dati umerene količine tečnosti, odmah pri buđenju okupati dete, tj. uraditi toaletu genitalija toplom vodom i sapunom i u sterilnu bočicu uzeti srednji mlaz urina. Uzorak odneti u laboratoriju u roku od najviše 2 sata, do odnošenja čuvati urin na hladnom mestu.

 

  • Dnevnik mokrenja – tokom dva dana (48h), najbolje vikendom, zapisuje se vreme i količina unete tečnosti i izmokrenog urina. Najbolje je da se dete pri tome ponaša kao i drugih dana, kako bi dnevnik odražavao stvarno stanje. Jedina razlika je da dete treba probuditi dva puta u toku noći kako bi mokrilo i upisati vreme i količinu mokraće. Merenje količine tečnosti i urina se izvodi primenom menzure ili šprica.

 

U tabeli je dat primer – dete ustane u 7 h i u 7.20 h popije 120 ml mleka, što se unosi u prvu kolonu. U drugu kolonu potrebno je uneti vreme i količinu izmokrenog urina, na primer dete u 7.10h mokri 150 ml.

Merenje količine unete tečnosti Merenje količine izmokrenog urina
Vreme Vrsta tečnosti Količina u ml Vreme Količina u ml
7.20 h Mleko 120 7.10 150

Prvi pregled je kod nefrologa, gde uzima podatke o svemu što se odnosi na noćno umokravanje, kao i o prethodnim bolestima (lična anamneza) i o bolestima u porodici. Ukoliko je potrebno, nefrolog će preporučiti dalja ispitivanja, kao što je ultrazvučni pregled urotrakta, osmolarnost urina i dr. Nefrolog preporučuje dalje korake u smislu saveta ili terapije i upućuje dete na pregled kod psihologa.

 

Psiholog razgovara sa roditeljima i detetom i odlučuje da li je potrebno dalje psihološko praćenje i psihoterapija. Daje roditeljima smernice i podršku u lečenju.