Naš tim

Naslovna Tim Dr Ana Gabrica

Dr Ana Gabrica

Pedijatrija


Kvalifikacija

Doktor medicine – specijalista pedijatrije

Preglede koje obavlja

Pregledi zdravog i bolesnog deteta, sistematski pregledi i vakcinacije.

OBRAZOVANJE:
2010-2017 Doktor medicine,
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2018-2023 Specijalista Pedijatrije,
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
PROFESIONALNO ISKUSTVO:
2017-2018 Obavezni lekarski staž

Dom zdravlja Rakovica

KBC „Dr Dragiša Mišović“

2023- Poliklinika Dr Raketić, Beograd
ČLANSTVO
2017 Srpsko lekarsko društvo
2017 Lekarska komora Srbije
USAVRŠAVANJA
2014 Teorijska i praktična obuka iz prve pomoći

Studentska Unija medicinara, Medicinski fakultet u Beogradu